Postleizahlcheck

Glasfaser auch für Sie?

25 maart ‘22

GlasDraad start nieuwe glasvezelcampagne in Zeeuws-Vlaanderen

Inwoners en ondernemers in de kleine dorpen en het buitengebied van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen genieten binnenkort mogelijk van razendsnel internet. Op donderdag 24 maart is op het gemeentehuis van Terneuzen het convenant ondertekend. Hierbij waren de gedeputeerde van provincie Zeeland Dhr. J. de Bat aanwezig, tezamen met wethouders G. Depauw, Jurgen Vervaet en M.J. Poissonnier-Dekker van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen en Dijkgraaf mr. drs. A.J.G. Poppelaars van waterschap Scheldestromen.

Informatie voor bewoners

Op zaterdag 9 april zal de campagne officieel van start gaan. Als op 18 juli 2022 minstens 40% van de adressen zich heeft aangemeld, is de komst van glasvezel een feit Vanaf 9 april informeert GlasDraad per brief en informatiekrantje de bewoners en ondernemers in het verzorgingsgebied Zeeuws-Vlaanderen over glasvezel, de planning en het aanbod. Daarnaast organiseert GlasDraad vanaf medio april ook meerdere informatiebijeenkomsten voor bewoners. GlasDraad zoekt met deze campagne de samenwerking met diverse bewoners, het campagneteam bestaat dan ook voor meer dan de helft uit bewoners van Zeeuws-Vlaanderen.

Mooie kans

De komst van glasvezel wordt zowel door de provincie als de verschillende gemeenten en het waterschap breed gedragen. Dit hebben zij erover te zeggen;

Dhr. J de Bat geeft aan dat “Zonder breedband kunnen ouders en kinderen niet thuiswerken en Netflix kijken, lopen agrariërs aan tegen beperkingen in hun bedrijfsvoering en kunnen mKb’ers niet innoveren. Kortom, deze investering is bitter noodzaak. “ Wethouder Depauw beaamt dit “Of we nou thuiswerken, huiswerk maken of zorg op afstand nodig hebben; veel gaat online. Daar hoort een betrouwbare verbinding bij.” Dhr. J. Vervaet, wethouder Terneuzen vult aan; “De pandemie heeft ons laten zien hoe afhankelijk we zijn van internet. Laten we daarom zorgen dat we op z’n minst een goed netwerk hebben in Zeeuws-Vlaanderen.”

“Waterschap Scheldestromen is verheugd, dat het naast veilige wegen, via de glasvezel in de bermen ook indirect een bijdrage kan leveren aan een snelle internetverbinding voor bewoners en bedrijven in het buitengebied.” Dijkgraaf mr. drs. A.J.G. Poppelaars van waterschap Scheldestromen.

GlasDraad-directeur Pieter van Grunsven sloot af: “We zijn blij dat we weer aan het werk kunnen in deze bijzondere tijden en vinden het vooral heel bijzonder om glasvezel in Zeeuws-Vlaanderen te kunnen aanleggen. Een gebied als Zeeuws-Vlaanderen past heel goed bij ons. Het is mooi uitgestrekt, kent veel buitengebied en ook kleine dropjes. Wij willen dan ook alle adressen in het buitengebied en de kleine dorpen de kans bieden op zich aan te melden. Wij gaan er alles aan doen om een succesvol resultaat te behalen. De samenwerking met alle betrokkenen is daarbij zeer positief. “

Inschrijven voor glasvezel

Inschrijven voor een glasvezelaansluiting is vanaf nu mogelijk op deze website. Ook is GlasDraad Zeeuws-Vlaanderen nog op zoek naar buurtambassadeurs. Dit zijn bewoners die hun buurtgenoten informeren en enthousiast maken over het nut en de noodzaak van snel internet. Interesse? Laat het weten via zeeuwsvlaanderen@glasdraad.nl. Want alleen samen kan het glasvezelnetwerk in Zeeuws-Vlaanderen worden aangelegd.