Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Update werkzaamheden maart

In januari heeft u van ons een nieuwsbericht ontvangen, waarin wij aankondigden in maart te zullen starten met de eerste werkzaamheden. We willen u via dit nieuwsbericht op de hoogte brengen van de stand van zaken en ontwikkelingen van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Daarnaast leggen wij ook uit wat bepaalde werkzaamheden of termen betekenen, omdat deze vaker terug zullen komen in de nieuwsberichten.

Voorbereiding

In Terneuzen(midden) en Sluis(west) zijn we gestart met de voorbereidingen. We maken tijdens de voorbereidingen samen met de aannemer het technisch ontwerp. Daarnaast moeten er vergunningen worden aangevraagd en afspraken met gemeenten en andere belanghebbende partijen worden gemaakt.

Schouwen

De aannemer start in april met schouwen in Hoek en Philippine! Hierbij zal een schouwer van de aannemer langs gaan bij alle aangemelde adressen en bekijkt samen met u waar in de woning de glasvezelaansluiting het beste kan worden gerealiseerd.

POP-Centrales

Momenteel zijn we ook blij dat we samen met de verschillende gemeentes de locaties van de POP-centrales hebben afgestemd. De POP-centrales zijn een essentieel onderdeel van de glasvezelverbinding. Een ‘POP’ is namelijk een centrale waar vanuit internet, tv en telefonie wordt verdeeld naar de woningen en overige gebouwen. Om in een later stadium van de aanleg niet voor verrassingen te staan, worden er momenteel proefsleuven gegraven. Er wordt gecontroleerd of er geen leidingen en/of kabels in de grond liggen. De eerste POP-centrale wordt eind mei al geplaatst in Hoek!

Planning

Wij hebben de onderstaande planning als richtlijn en is deels op gemeentelijk niveau. Wij gaan deze gebieden nog verder opsplitsen in deelgebieden. We zullen u informeren zodra wij de planning per deelgebied hebben.

afbeelding van de planning van de werkzaamheden per gebied

Meer informatie

We zijn blij dat de werkzaamheden nu ook fysiek buiten worden opgestart, u ontvangt over 6 weken een nieuwe update van ons. Deze update ontvangt u per mail en op de website plaatsen wij de meest recente planning en nieuwsberichten.

Om u meer informatie en uitleg te geven over de aanleg zijn we van plan om bouw-informatieavonden organiseren. U wordt dan per deelgebied/pop-gebied uitgenodigd voor deze avonden. U krijgt tijdens deze avond uitleg over de aanleg in uw pop-gebied en beantwoorden wij graag uw vragen.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons uiteraard bellen naar 0115 - 51 00 00 en mailen naar zeeuwsvlaanderen@glasdraad.nl